STORA HOTELLET ERBJUDER 82 GÄSTRUM INDELADE I SEX OLIKA KATEGORIER - FRÅN SPATIÖS SVIT TILL KOMPAKTA SJÖMANS-KOJER. EFTERSOM HOTELLET UPPFÖRDES AV UMEÅ SJÖMANSHUS, ÄR DET INGEN SLUMP ATT DE OLIKA RUMSKATEGORIERNA ÄR UPPKALLADE EFTER FÖRESTÄLLNINGAR SOM HAR PRÄGLAT SJÖFARARENS VÄRLDSBILD. RUMMEN HAR UTSIKT ÖVER NÅGRA AV CENTRALA UMEÅS FINASTE PLATSER SOM RÅDHUSPARKEN, UMEÄLVEN OCH KULTURARENAN VÄVEN.

Storgatan 46, 903 26 Umeå

Föreslagna erbjudanden

© Copyright 2022 Lokala Erbjudanden
010-145 08 91
kontakta oss